Tuesday, September 27, 2022
Movies
MOVIES TAMIL AVIYAL

Aviyal

Aviyal is a Tamil independent Tamil anthology film movie directed by Alphonse Putharen,Shameer Sultan,Mohit Mehra,Lokesh Kanagaraj,Guru Smaran. Starring Nivin Pauly,Bobby Simha,Deepak ParameshRohit Nandakumar,Arjunan Nandakumar.


aviyal
Aviyal Cast / Crew
DIRECTOR: ,Shameer Sultan,Mohit Mehra,Lokesh Kanagaraj,Guru Smaran.
GENRE:independent Tamil anthology film
PRODUCER:Karthik Subbaraj.
CINEMATOGRAPHER: Mathan Gunadeva, Suriya Rajarajan ,Selva, Kumar Kugan Palani ,Anand Chandran.
MUSIC DIRECTOR:Rajesh Murugesan,Vishal Chandrasekhar,Javed Riaz,Shammeer Sultan.
EDITOR:Anil Krishnan, Alphonse Putharen, Rohit Philomein Raj ,Prasanna ,GK Boopathi Raj.
CAST

Deepak ParameshRohit Nandakumar

Arjunan Nandakumar

Aviyal Stills

 • img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22
 • img23
 • img24
- -

Aviyal trailer

MORE trailers

Aviyal MOVIE EVENTS

 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z