Monday, November 28, 2022
Movies

SHOWTIMES

Dhanya Remya

Near Ayurveda College Thiruvananthapuram
Pin -695001
--2476773
     
 
2.0 (Tamil)
2.0 (Tamil)
CAST
:
RajinikanthAkshay KumarAmy JacksonAdil HussainKalabhavan ShajonRiyaz Khan, Sudhanshu Pandey.
DIRECTOR
:
S. Shankar,.
MUSIC
:
A. R. Rahman,.
CINEMATOGRAPHER
:
Nirav Shah.
EDITOR
:
Anthony.
SHOW TIME
:
11:15 AM 02:30 PM 06:15 PM 09:30 PM
 
2.0 (Tamil) 3D
2.0 (Tamil) 3D
Show Time : 11:15 AM 02:30 PM 06:15 PM 09:30 PM