Thursday, August 11, 2022
Movies

SHOWTIMES

Savaari
Cast
:
Suraj Venjaramoodu , Praveena , Sunil Sukhada , Jayaraj Warrier .
Director
:
Ashok Nair.
Script Writer
:
Ashok Nair.
Cinematographer
:
S B Prajith.