Monday, September 27, 2021
Movies
MOVIES TAMIL MADRASAPATTINAM

Madrasapattinam

Madrasapattinam is a Tamil - movie directed by A. L. Vijay. Starring Arya,Nassar,VMC.Haneefa,Periya Karuppu Devar,Omar,Bala Singh,M.S.Bhaskar,Balaji,Sathish,M. S. Bhaskar,Appukutty.


madrasapattinam
Madrasapattinam Cast / Crew
DIRECTOR: .
PRODUCER:Kalpathi S. Aghoram.
CINEMATOGRAPHER: Nirav Shah.
MUSIC DIRECTOR:.
LYRICIST:Na. Muthukumar.
STORY WRITER:A. L. Vijay.
CAST

VMC.Haneefa

Periya Karuppu Devar

Omar

Bala Singh

M.S.Bhaskar

Balaji

Madrasapattinam Stills

 • img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22
 • img23
 • img24
 • img25
 • img26
 • img27

Madrasapattinam MOVIE EVENTS

 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z