Wednesday, December 7, 2022
Movies
MOVIES TAMIL YAAKKAI

Yaakkai

Yaakkai is a Tamil Romantic thriller movie directed by Kuzhandai Vellappan. Starring Kreshna,Swati Reddy,Prakash Raj,Guru Somasundaram,Radha Ravi,Singampuli,M. S. Bhaskar,G. Marimuthu.


yaakkai
Yaakkai Cast / Crew
DIRECTOR: Kuzhandai Vellappan.
GENRE:Romantic thriller
PRODUCER:Muthukumaran.
CINEMATOGRAPHER: P. Sathya.
MUSIC DIRECTOR:,.
STORY WRITER:Baskar Sakthi.
EDITOR:V. J. Sabu Joseph.
CAST

Guru Somasundaram

Singampuli

G. Marimuthu

Yaakkai Poster

Yaakkai Stills

 • img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22
 • img23
 • img24
 • img25
 • img26
 • img27
 • img28
 • img29
 • img30
 • img31
 • img32
 • img33
 • img34
 • img35
 • img36
 • img37
 • img38
 • img39
 • img40
 • img41
 • img42
 • img43
 • img44
 • img45
 • img46
 • img47
 • img48
 • img49
 • img50
 • img51
 • img52
 • img53

Yaakkai MOVIE EVENTS

 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z