Sunday, May 28, 2023
Movies
MOVIES TELUGU PAVITRA

Pavitra

Pavitra is a Telugu - movie directed by Janardhan Maharshi. Starring Shriya Saran,Roja Selvamani,Tanikella Bharani,Saikumar Sharma.


pavitra
Pavitra Cast / Crew
DIRECTOR: Janardhan Maharshi.
PRODUCER:K. Sadhak Kumar ,G. Maheshwara Reddy.
CINEMATOGRAPHER: V. N. Suresh Kumar.
MUSIC DIRECTOR:M. M. Srilekha.
STORY WRITER:Janardhan Maharshi.
EDITOR:Ramesh.

Pavitra Wallpaper

Pavitra Stills

 • img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22
 • img23
 • img24
 • img25
 • img26
 • img27
 • img28
 • img29
 • img30
 • img31
 • img32
 • img33
 • img34
 • img35
 • img36
 • img37
 • img38
 • img39
 • img40
 • img41
 • img42
 • img43
 • img44
 • img45
 • img46
 • img47
 • img48
 • img49
 • img50
 • img51
 • img52
 • img53
 • img54
 • img55
 • img56
 • img57
 • img58
 • img59
 • img60
 • img61
 • img62
 • img63
 • img64
 • img65
 • img66
 • img67
 • img68
 • img69
 • img70
 • img71
 • img72
 • img73
 • img74
 • img75
 • img76
 • img77
 • img78
 • img79
 • img80
 • img81
 • img82
 • img83
 • img84
 • img85
 • img86
 • img87
 • img88
 • img89
 • img90
 • img91
 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z