Monday, October 3, 2022
Movies

SHOWTIMES

Bleeding Steel
Cast
:
Jackie Chan , Show Lo, Ouyang Nana, Tess Haubrich, Callan Mulvey, Erica Xia-hou, Damien Garvey, The Boy Ryan, Kaitlyn Boye, David Torok, Scarlett Koehne, Isabelle Wojciechowska.
Director
:
Leo Zhang.
Music Director
:
Fei Peng.
Script Writer
:
Leo Zhang,Erica Xia-Hou,Siwei Cui.
Cinematographer
:
Tony Cheung.
Editor
:
Kwong Chi-leung.
  REVIEW   TRAILER