Monday, September 28, 2020
Movies

SHOWTIMES

Abhinaya

Perunna Road, Changanassery, Kottayam
Pin -686002
--9847511424
     
 
2.0 (Tamil)
2.0 (Tamil)
CAST
:
RajinikanthAkshay KumarAmy JacksonAdil HussainKalabhavan ShajonRiyaz Khan, Sudhanshu Pandey.
DIRECTOR
:
S. Shankar,.
MUSIC
:
A. R. Rahman,.
CINEMATOGRAPHER
:
Nirav Shah.
EDITOR
:
Anthony.
SHOW TIME
:
10:30 AM 02:00 PM 05:30 PM 08:45 PM