Sunday, August 14, 2022
Movies
MOVIES TAMIL PATTINAPAKKAM

Pattinapakkam

Pattinapakkam is a Tamil Thriller movie directed by Jayadev. Starring Kalaiyarasan,Anaswara Kumar,Chaya Singh,Manoj K. Jayan,Yog Japee,John Vijay,R. Sundarrajan,Charle,M. S. Bhaskar,Madhan Bob,Jangiri Madhumitha,Swaminathan.


pattinapakkam
Pattinapakkam Cast / Crew
DIRECTOR: Jayadev.
GENRE:Thriller
PRODUCER:Rohit Roy Mulamoottil.
CINEMATOGRAPHER: Raana.
MUSIC DIRECTOR:Ishaan Dev.
STORY WRITER:Jayadev.
EDITOR:Athul Vijay.
CAST

Kalaiyarasan

Anaswara Kumar

Chaya Singh

Yog Japee

R. Sundarrajan

Jangiri Madhumitha

Swaminathan

Pattinapakkam Wallpaper

Pattinapakkam Stills

 • img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z