Tuesday, December 18, 2018
Movies
MOVIES MALAYALAM ORU KANNADI KADHA

Oru Kannadi Kadha

Oru Kannadi Kadha is a Malayalam - movie directed by Bilahari K Raj.


oru-kannadi-kadha
Oru Kannadi Kadha Cast / Crew
DIRECTOR: Bilahari K Raj.
CINEMATOGRAPHER: Subin Sudharman.
MUSIC DIRECTOR:Vishnu Shyam.
LYRICIST:Vinam Sasikumar.
STORY WRITER:Mahesh Gopal.
EDITOR:Joby Thuruthel.
CAST

-

Oru Kannadi Kadha Poster

Oru Kannadi Kadha Wallpaper

 Movie - A to Z Category
$ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z